Přejít k obsahu


Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny v ucpávkách rotorů parních turbín

Citace:
VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny v ucpávkách rotorů parních turbín. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling and numerical simulation of compressible fluid flow in sealing gaps of steam turbines
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.)
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík ,
Abstrakt CZ: Tato souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky smluvního výzkumu za rok 2014 realizovaného výzkumným programem P3 centra excelence NTIS na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni pro společnost Doosan Škoda Power s.r.o. (DŠP) v oblasti modelování a numerických simulací proudění stlačitelné vazké tekutiny v ucpávkách rotorů parních turbín. Hlavním výzkumným záměrem této smluvní spolupráce byla implementace vlastního řešiče nelineárního systému Navierových-Stokesových rovnic založeného na nespojité Galerkinově metodě konečných prvků a jeho použití pro numerickou simulaci proudění stlačitelné vazké tekutiny respektující parametry páry v zadaných 3D geometrických konfiguracích labyrintových ucpávek. Získané numerické výsledky byly porovnány s výsledky poskytnutými společností DŠP.
Abstrakt EN: The summary research report summarises the results of contract research carried out for the company Doosan Škoda Power by the research programme P3 of the Centre of Excellence NTIS at the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia during the year 2014. The contract cooperation was oriented towards modelling and numerical simulation of compressible fluid flow in sealing gaps of steam turbines with the purpose to implement our developed Navier-Stokes solver based on the discontinuous Galerkin finite element method. The solver was used for the numerical simulation of compressible viscous fluid flow (parameters of the fluid respected those of steam) in given 3D geometric configurations of labyrinth seals. The obtained numerical results were compared with those provided by the Doosan Škoda Power company.
Klíčová slova

Zpět

Patička