Přejít k obsahu


Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů III. – stanovení průtokového součinitele

Citace:
VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů III. – stanovení průtokového součinitele. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling and numerical simulation of compressible fluid flow in narrow gaps of lightweight control valves III. - Determination of the flow rate coefficient
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.)
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík ,
Abstrakt CZ: Tato souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky smluvního výzkumu za rok 2014 realizovaného výzkumným programem P3 centra excelence NTIS na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni pro společnost Doosan Škoda Power s.r.o. (DŠP) v oblasti modelování a numerických simulací proudění stlačitelné vazké tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů parních turbín. Hlavním výzkumným záměrem této smluvní spolupráce bylo ověřit a zrekonstruovat empiricky zjištěný diagram pro stanovení průtočného množství tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů používaný ve společnosti DŠP při jejich návrhu. Matematický model je popsán nelineárním systémem Navierových-Stokesových rovnic pro laminární proudění stlačitelné vazké tekutiny - ideálního plynu s parametry vzduchu. Numerické řešení bylo provedeno pomocí vlastního vyvíjeného softwaru založeného na implicitní formulaci nespojité Galerkinovy metody konečných prvků.
Abstrakt EN: The summary research report summarises the results of contract research carried out for the company Doosan Škoda Power by the research programme P3 of the Centre of Excellence NTIS at the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia during the year 2014. The contract cooperation was oriented towards modelling and numerical simulation of compressible fluid flow in gaps of steam turbine lightweight control valves with the main objective to verify and reconstruct an empirically derived diagram used by the Doosan Škoda Power company for the determination of gap flow rates during the design process. The mathematical model describing the laminar flow of compressible viscous fluid (ideal gas with parameters corresponding to those of air) and consisting of the non-linear system of Navier-Stokes equations, was numerically solved using in-house software based on an implicit formulation of the discontinuous Galerkin finite element method.
Klíčová slova

Zpět

Patička