Přejít k obsahu


Spravedlivý proces v kontextu s právem na obhajobu

Citace:
CHMELÍK, J. Spravedlivý proces v kontextu s právem na obhajobu. In Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. s. 31-47. ISBN: 978-83-7490-793-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Fair Trial in the Context of the Rights of Defense
Rok vydání: 2014
Místo konání: Kraków
Název zdroje: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá výkonem práva obhajoby především v rámci dokazování před obecnými soudy. Věnuje se nejčastějším pochybením soudů např. ve vztahu k právu obviněného vyjádřit se k důkazům, a také k dalším právům obviněného s ohledem na zásadu spravedlivého procesu.
Abstrakt EN: The paper deals with the exercise of the rights of defense, especially in the context of evidence before the ordinary courts. It is turned to the most common mistakes of courts eg. in relation to the right of the accused to comment on the evidence, and also to other rights of the accused with regard to the principle of a fair trial.
Klíčová slova

Zpět

Patička