Přejít k obsahu


Analysis and detailed conception of RT simulation platform for complex mechatronic systems

Citace:
ČECH, M., REITINGER, J., GOUBEJ, M. Analysis and detailed conception of RT simulation platform for complex mechatronic systems. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and detailed conception of RT simulation platform for complex mechatronic systems
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Čech Ph.D. , Ing. Jan Reitinger , Ing. Martin Goubej ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva představuje základní principy komponentového modelování. Uvedeny jsou techniky tvorby matematických modelů pomocí textového popisu, kauzálního a komponentového modelování. Dále jsou popsány komerčně dostupné softwarové nástroje pro práci s komponentovými modely a principy tvorby nekauzálních modelů v jazyce Modelica.
Abstrakt EN: The research report presents fundamental principles of component modelling. Various approaches to synthesis of mathematical models of dynamics systems are described including text input, causal and component modelling. A list of comercially available software tools for component modelling is given. Basic principles of development of noncausal models in Modelica language is provided.
Klíčová slova

Zpět

Patička