Přejít k obsahu


Termohydraulické systémy řešené pomocí 1D modelů s využitím získaných výsledků z CFD simulací a z naměřených dat

Citace:
LÁVIČKA, D., ČIBERA, V., KŇOUREK, J. Termohydraulické systémy řešené pomocí 1D modelů s využitím získaných výsledků z CFD simulací a z naměřených dat. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow, ES 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0360-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Themal-hydraulics systems designed using 1D models using the results obtained from CFD simulations and measured data
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. David Lávička Ph.D. , Ing. Václav Čibera , Ing. Jindřich Kňourek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje simulaci termohydraulických systémů jako celek reálného systému sestávajících z mnoha částí nebo prvků. Klíčovým požadavkem v našem přístupu bylo vyvinout software pro celý termohydraulický systém, který umožňuje být rychle navržen, sestaven a simulace pro různé okrajové podmínky. Z těchto důvodu je vyvíjena "drag and drop" termohydraulická knihovna v programu MATLAB/Simulink. Pro simulaci vyvinutého softwaru je navržen jednoduchý příklad chladícího okruhu.
Abstrakt EN: This paper describing simulation of thermohydraulic systems as whole real systems consisting of many parts. The crucial demand in our approach was to develop a software within the whole thermohydraulic system could be quickly designed and simulated under different conditions. Therefore, new graphical ”drag and drop” thermohydraulic library is being developed under MATLAB/Simulink. Designed and simulated easy cooling circuit is shown as an example of application of developed software.
Klíčová slova

Zpět

Patička