Přejít k obsahu


Specification of requirements for robotic manipulator operating in aggressive environment of industrial degreasing lines

Citace:
DEMETR, G., GOUBEJ, M. Specification of requirements for robotic manipulator operating in aggressive environment of industrial degreasing lines. EuroTec-JKR s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specification of requirements for robotic manipulator operating in aggressive environment of industrial degreasing lines
Rok vydání: 2014
Název zdroje: EuroTec-JKR s.r.o.
Autoři: Ing. Goubej Demetr , Ing. Martin Goubej ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva obsahuje specifikaci požadavků na robotické manipulátory pracující v chemicky agresivním prostředí průmyslových mycích linek. Jsou definovány základní úlohy vyžadované při mezioperačních manipulacích s čištěnými díly. Dále je kvalifikován vliv chemicky agresivního prostředí a nutná opatření v rámci konstrukce manipulátoru. Je navržena vhodná koncepce dvou různých variant manipulátoru pro aplikace odmašťování a odlakování.
Abstrakt EN: The research report presents a specification of requirements for robotic manipulators which will be developed for the technology of industrial degreasing lines. Basic tasks involving various interoperational manipulations with cleaned parts are defined. An influence of chemically aggressive environments and appropriate precautions in the machine design are discussed. Suitable concept of two different manipulator types is proposed for application in industrial degreasing and paint removing technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička