Přejít k obsahu


Lévi-Straussův koncept "společností založených na domech" a jeho aplikace ve výzkumu společností v jihovýchodní Evropě

Citace:
FATKOVÁ, G. Lévi-Straussův koncept "společností založených na domech" a jeho aplikace ve výzkumu společností v jihovýchodní Evropě. Porta Balkanica, 2014, roč. 6, č. 2, s. 50-61. ISSN: 1804-2449
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Levi-Straussian Concept of "House Societies" and it´s Application in Research in Southeast Europe
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková ,
Abstrakt CZ: Claude Lévi-Strauss v 80. letech podrobil kritice dosavadní antropologické studie využívající konceptu příbuzenství jako základu k pochopení propojenosti sledovaných jedinců. Vedle konceptu vnímané pokrevní spřízněnosti v mateřské či otcovské linii staví koncept „domů“ jakožto základních organizačních jednotek. Sociální charakteristiky „domu“ coby základní jednotky identifikace ve společnosti jsou v rámci tohoto konceptu neoddělitelné od roviny materiální (dům) a sémantické (např. jméno spojované s domem). Příspěvek představí dosavadní tradici textů, založených na terénních výzkumu v jihovýchodní Evropě, které se zaměřují na „dům“ jako sémantickou a sociální jednotku a pokusí se inspiraci touto perspektivou zprostředkovat i českému badatelskému prostředí.
Abstrakt EN: In the 1980's Claude Lévi-Strauss opened the discussion of anthropological studies based on the concept of kinship as a tool for understanding the relations of observed individuals. Instead of the concept of perceived blood relations in mother's or father's lineage he offers the concept of „houses“ as a basic unit of organization. Social characteristics of the „house“ as a basic group of individual's identification is inseparable from the material (material house) and semantic level (name connected with the house). This paper will present a group of studies based on fieldwork in Southeastern Europe focusing on the „house“ as a social and semantic unit. The paper attempts to offer an inspiration from these studies to the Czech academic environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička