Přejít k obsahu


Veřejná obchodní společnost

Citace:
DITTRICH, M. Veřejná obchodní společnost. In Obchodní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 314-332. ISBN: 978-80-7380-524-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The public company
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Mgr. Michal Dittrich
Abstrakt CZ: Publikace se věnuje obecnému obchodnímu právu, korporačnímu právu, jakož i kapitálovému trhu, bankovnímu právu, koncernovému právu, úpadkovému právu, hospodářské soutěži a její ochraně, veřejným zakázkám, průmyslovému vlastnictví a cenným papírům. Mgr. Michal Dittrich je autorem kapitoly 17 "Veřejná obchodní společnost". Publikace Obchodní právo je vhodná pro všechny, kteří chtějí prohloubit své znalosti nového systému tohoto právního odvětví.
Abstrakt EN: The publication focuses on general commercial law, the corporate law, the capital market, banking law, concern law, insolvency law, economic competition and its protection, public procurement, industrial property and securities. Mgr. Michal Dittrich is the author of the chapter 17 "Public company". The publication Business Law is suitable for all who want to deepen their knowledge of the new system this branch.
Klíčová slova

Zpět

Patička