Přejít k obsahu


Tepelná analýza a výpočet chlazení zařízení HELCZA

Citace:
VIMMR, J., PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A. Tepelná analýza a výpočet chlazení zařízení HELCZA. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal analysis and calculation of cooling of the device HELCZA
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.)
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Stanislav Plánička , Ing. Alena Jonášová ,
Abstrakt CZ: Předkládaná souhrnná výzkumná zpráva prezentuje výsledky smluvního výzkumu „Tepelná analýza a výpočet chlazení vnitřních stěn a maket zařízení HELCZA“ realizovaného pro společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň výzkumným programem P3 centra NTIS na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Zpráva se věnuje výzkumu efektivity vodního chlazení částí silně tepelně namáhaného zařízení HELCZA, pomocí numerických simulací provedených prostřednictvím softwaru ANSYS-FLUENT. Zabývá se chlazením pláště vakuové nádoby zařízení a dvou typů tzv. maket. Dále jsou zkoumány dílčí, související problémy – teplota tepelně namáhaného skla usazeného v přírubě a vliv konstrukčních vůlí na chlazení víka vakuové nádoby.
Abstrakt EN: This summary research report presents the results of contractual research “Thermal analysis and calculation of cooling of inner walls and mockups inside the device HELCZA”, which was realized in the Research Program P3 of European Centre of Excellence NTIS at the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia in Pilsen for the company STREICHER Ltd. The report is devoted to research effectiveness of water cooling of device HELCZA components, which are heavily thermally loaded. Presented work deals with cooling of vacuum vessel case and cooling of two types of so-called mockups. Related problems are studied also: the temperature of heat-stressed glass attached in flange and the influence of design clearances to the cooling of vessel lid. Calculations were performed using the software ANSYS-FLUENT.
Klíčová slova

Zpět

Patička