Přejít k obsahu


Možnosti technologie vystružování

Citace:
FIALA, S., KOUŘIL, K., ŘEHOŘ, J. Možnosti technologie vystružování. In Strojírenská technologie – Plzeň 2015: Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 77-84. ISBN: 978-80-261-0304-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of reaming technology
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Stanislav Fiala , Ing. Karel Kouřil Ph.D. , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Na velmi přesné díry jsou kladeny vysoké požadavky rozměrové, tvarové přesnosti a drsnosti povrchu. Po vrtání respektive vyvrtávání následuje vystružování, v některých případech pak ještě válečkování, broušení nebo honování. Všechny tyto dokončovací metody jsou technologicky i finančně velmi náročné. Předkládaný článek se zabývá možnostmi dosažení velmi dobrých parametrů obrobených ploch pouze vystružováním.
Abstrakt EN: Very precise holes are closely related to high demands on dimension and shape accuracy and surface roughness. After drilling resp. boring followed reaming, in some cases even rolling, grinding or honing. All these finishing methods have big demands on technology knowledge and finance. This article deals with possibilities how to achieve very good per-formance of machined surfaces only with reaming.
Klíčová slova

Zpět

Patička