Přejít k obsahu


Ergonomic Analysis of a Firearm According to the Anthropometric Dimension

Citace:
SEKULOVÁ, K., BUREŠ, M., KURKIN, O., ŠIMON, M. Ergonomic Analysis of a Firearm According to the Anthropometric Dimension. In Procedia Engineering. neuveden: Elsevier, 2015. s. 609-616. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ergonomic Analysis of a Firearm According to the Anthropometric Dimension
Rok vydání: 2015
Místo konání: neuveden
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Kateřina Sekulová Ph.D. , Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Ondřej Kurkin , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek shrnuje výsledky ergonomické analýzy střelné zbraně s ohledem na antropometrické rozměry vybraných populací. K hodnocení jsou využity 3D digitální modely člověka, které v současné době reprezentují špičkové technologie. Analýzy jsou provedeny pro 3 hlavní populační skupiny (Američané, Evropané a Asiaté). Kritickým rozborem a analýzou jsou hodnoceny zejména dosahy na ovládací prvky (pojistku, spoušť atd.). Kritickému rozboru je také podrobena pažbička zbraně, na které je hodnocen vliv sklonu na polohu zápěstí střelce a tudíž i vliv na pohodlí při střelbě. V závěru článku jsou diskutovány nedostatky a konstatována špatná situace ohledně dostupnosti a aktuálnosti antropometrických rozměrů české populace. Postup dalších prací bude zejména v tvorbě národní antropometrické databáze České republiky. Databáze bude zahrnovat zejména rozměry ruky a bude vytvořena dle pravidel ČSN EN ISO 15535 Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází. Získaná data budou vhodná i pro návrh designu jiných ručních nástrojů z různých odvětví.
Abstrakt EN: The paper summarizes the results of an ergonomic analysis of firearms with regard to anthropometric dimensions of selected populations. For evaluation 3D digital human models, which represent currently the best technology, have been used. Analyses are performed for three major population groups (Americans, Europeans and Asians). Ranges to controls (e.g. lock, trigger, etc.) are critically evaluated. The grip of the firearm according to the position of shooters wrist is also a subject to critical analysis. At the end of the paper the deficiencies found are discussed as well as a bad situation regarding the availability and timeliness of anthropometric dimensions of Czech population. Further work that is described will be focused on the creation of national anthropometric database. The database shall include the dimensions of the hand and will be created according to the rules of EN ISO 15535. The data will be suitable for the design of other hand tools from various sectors.
Klíčová slova

Zpět

Patička