Přejít k obsahu


Zvýšení využití jaderného paliva

Citace:
ČADA, R., EGERMAIER, J., HANUŠ, M., HUML, O., KOPINCOVÁ, H., KUŽEL, R., RATAJ, J., VASTL, Z. Zvýšení využití jaderného paliva. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Increasing utilization of nuclear fuel
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Roman Čada Ph.D. , Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Ing. Milan Hanuš , Ing. Ondřej Huml Ph.D. , Ing. Hana Kopincová Ph.D. , Ing. Roman Kužel Ph.D. , Ing. Jan Rataj Ph.D. , Mgr. Zbyněk Vastl ,
Abstrakt CZ: Souhrnná zpráva popisuje výsledky, metody a software vyvinutý v rámci řešení projektu TA01020352. Zaměřuje se na metody optimalizace palivových vsázek, výpočty neutronově-fyzikálních a termohydraulických charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů a provedených experimentů.
Abstrakt EN: The research report describes results, methods and software developed under the TA01020352 project. It focuses on methods of nuclear reload patterns optimisation, neutronic and thermohydraulic calculations of active zones of nuclear reactors and nuclear experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička