Přejít k obsahu


Studie tváření za snížených teplot

Citace:
MALINA, J., JIRKOVÁ, H. Studie tváření za snížených teplot. Kovárna VIVA a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study of forming at low temperatures
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Kovárna VIVA a.s.
Autoři: Ing. Jiří Malina Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Inovace v tvářecích technologiích vyžadují mnohdy přesunutí technického okna parametrů do oblastí, které nejsou dosud využívány. To se týká teplot zpracování, které lze při vhodných aplikacích značně snížit. Vedle etablovaných technologií tváření za poloohřevu lze využívat tváření za teplot až 320°C společně s inkrementální deformací. S pomocí těchto principů lze výrazně ovlivňovat strukturu a tím vlastnosti výsledných produktů. V neposlední řadě lze šetřit náklady na energie a přispívat k ochraně životního prostředí, zejména cestou snižování emisí CO2.
Abstrakt EN: Innovations in forming technology often requires moving technical parameters window into areas that are not yet used. This applies to processing temperatures, which can in appropriate applications considerably reduced. Besides established forming technologies can be used for poloohřevu forming at temperatures up to 320 ° C together with an incremental deformation. With these principles can greatly influence the structure and thus the properties of the resulting products. Finally, you can save energy costs and contribute to environmental protection, in particular by reducing CO2 emissions.
Klíčová slova

Zpět

Patička