Přejít k obsahu


Method of Achieving Trip Microstructure in Steels by Means of Deformation Heat

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., RONEŠOVÁ, A., JENÍČEK, Š., ŠTÁDLER, C. Method of Achieving Trip Microstructure in Steels by Means of Deformation Heat. Alexandria, Virginia, USA, 2015.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Method of Achieving Trip Microstructure in Steels by Means of Deformation Heat
Rok vydání: 2015
Místo konání: Alexandria, Virginia, USA
Název zdroje: United States Patent und Trademark Office
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Popisuje se způsob dosažení TRIP struktury ocelí s využitím deformačního tepla, kde v prvním kroku je ocelový polotovar ohřát na teplotu ležící pod počátkem austenitizace dané oceli, tedy pod teplotu (Ac1). V dalším kroku je polotovar zpracován tvářením s intenzivní plastickou deformací na výsledný produkt. V průběhu intenzivní plastické deformace dojde pomocí deformační energie ke zvýšení teploty na koncovou teplotu ležící v rozmezí mezi teplotami (Ac1) a (Ac3), čímž dojde k částečné transformaci feriticko-perlitické struktury na austenit. V posledním kroku je výsledný produkt z koncové teploty ochlazen na teplotu odpovídající počátku bainitického nosu (B). Na teplotě odpovídající počátku bainitického nosu (B) je provedena prodleva v procesu ochlazování, čímž dojde ke vzniku TRIP struktury. V závěru je výsledný produkt vychlazen na teplotu okolí.
Abstrakt EN: In a first step of the method of achieving TRIP microstructure in steels by deformation heat, steel feedstock is heated to a temperature below the temperature at which austenite begins to form in the steel in question, i.e. below AC1. In a next step, the feedstock is formed into a final product, using applied severe plastic deformation whereby deformation energy causes the temperature of the material to increase to the final temperature between AC1 and AC3, and whereupon the ferrite-pearlite microstructure transforms into austenite. In a third or last process step, the final product is cooled down from the final temperature to the temperature of the bainite nose of the material (B). The cooling is then interrupted and the material is held at the temperature of the bainite nose (B). Consequently, the TRIP microstructure forms. Finally, the product is cooled down to ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička