Přejít k obsahu


Řídicí systém pro vestavné řízení

Citace:
BALDA, P., PIŠL, R., SOBOTA, J., VÍZNER, T. Řídicí systém pro vestavné řízení. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control system for embedded control
Rok vydání: 2014
Název zdroje: MIKROKLIMA s.r.o.
Autoři: Ing. Pavel Balda Ph.D. , Ing. Roman Pišl , Ing. Jaroslav Sobota PhD. , Ing. Tomáš Vízner
Abstrakt CZ: Technologie návrhu a realizace řídicích systémů pro vestavné řízení se skládá z hardwarové a softwarové části, které spolu tvoří kompaktní celek. Pro vestavné řízení se dosud používaly jednoduché mikrokontroléry s velmi omezenou pamětí a výpočetním výkonem. Jejich programování probíhalo výhradně v jazyku C nebo přímo v assembleru. Díky výsledkům projektu TA02010379 je možno realizovat komplexní a pokročilé vestavné řídicí systémy posouvající stroje a technologie, v nichž jsou zabudovány, na řádově vyšší technologickou úroveň. Rovněž vývoj řídicích algoritmů pro tyto stroje a technologie je povýšen, programování a ladění algoritmů probíhá v uživatelsky příjemném grafickém prostředí.
Abstrakt EN: The control system for embedded control consists of hardware and software parts, which form a compact body together. So far only simple microcontrollers have been used for embedded control, where memory size and computational power were significant constraints. The programming was solely done in C or assembler language. The results of the TA02010379 project allow implementation of complex and advanced embedded control systems lifting the machines and technologies to a higher technological level. The same holds for developing the control algorithms for such machines and technologies, the programming and tuning of the control algorithms is done in a user-friendly graphical environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička