Přejít k obsahu


Mikrokontrolér programovatelný jako PLC

Citace:
SOBOTA, J., PIŠL, R., BALDA, P., MEDUNA, J., VÍZNER, T. Mikrokontrolér programovatelný jako PLC. In Automatizace, regulace a procesy. Praha: DIMART s.r.o., 2014. s. 57-63. ISBN: 978-80-903844-8-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Microcontroller programmable as a PLC
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: DIMART s.r.o.
Autoři: Ing. Jaroslav Sobota PhD. , Ing. Roman Pišl , Ing. Pavel Balda Ph.D. , Ing. Jaroslav Meduna , Ing. Tomáš Vízner
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje hardware a software určený pro řízení technologických procesů, zejména v oblasti vytá-pění, ventilace a klimatizace (HVAC). Nově vyvinuté mikro-PLC je postaveno na výkonném mikrokontroléru STM32F4xx s jádrem ARM Cortex-M4 a integrovaným ethernetovým rozhraním. Nedílnou součástí mikro-PLC je také vývojové prostředí, které umožňuje programování mikrokontroléru na běžném PC bez jakéhokoliv dalšího hardwarového vybavení. Pro tyto účely je využit řídicí systém REX, který podporuje mikro-PLC jako jedno ze svých cílových zařízení. Knihovna funkčních bloků systému REX, z nichž je výsledný algoritmus sestaven, pokrývá nejen všechny běžné oblasti automatizace a regulace, ale nabízí navíc i řadu prvků pro tvorbu pokročilých algoritmů řízení.
Abstrakt EN: The paper describes hardware and software tools aimed at controlling technology processes, mainly in the HVAC field. The novel micro-PLC is based on the powerful STM32F4xx microcontroller with ARM Cortex-M4 core and built-in Ethernet interface. An integral part of the micro-PLC is also the development envi-ronment, which allows programming the micro-PLC on a standard desktop PC without any additional hardware equipment. The REX Control System is used for this purpose – the micro-PLC is supported as one of the target devices. The function blocks of the REX Control System cover not only the most typical tasks in control and automation, ranging from simple logic operations to PID control and signal filtering, but offer also numerous possibilities to create advanced control schemes.
Klíčová slova

Zpět

Patička