Přejít k obsahu


Flexible antibacterial Al–Cu–N films

Citace:
MUSIL, J., BLAŽEK, J., FAJFRLÍK, K., ČERSTVÝ, R. Flexible antibacterial Al–Cu–N films. Surface and Coatings Technology, 2015, roč. 264, č. 2015, s. 114-120. ISSN: 0257-8972
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Flexible antibacterial Al–Cu–N films
Rok vydání: 2015
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Ing. Jakub Blažek , Karel Fajfrlík , Ing. Radomír Čerstvý
Abstrakt CZ: Článek pojednává o vlivu obsahu Cu ve vrstvě Al-Cu-N na její antibakteriální aktivitu a mechanické vlastnosti. Vrstvy Al-Cu-N byly připraveny reaktivní magnetonovou depozicí ze složeného Al/Cu terče za použití duálního magnetronu. Antibakteriální aktivita Al-Cu-N vrstev byla testována zabíjením bakterií kmene Escherichia coli. Mechanické vlastnosti byly řízeny obsahem Cu ve vrstvě a energií dodávanou do rostoucí vrstvy jejím bombardováním ionty a rychlými neutrály. Detailně byly studovány korelace mezi dodanou energií, obsahem Cu ve vrstvě a jejími mechanickými a antibakteriálními vlastnostmi. Bylo zjištěno, že vrstvy Al-Cu-N s obsahem 2 - 12 at.% Cu vykazují vysokou tvrdost, vysoký poměr H/E, vysokou elestickou vratnost, tlakové makropnutí a zvýšenou odolnost proti praskání. Navíc vrstvy Al-Cu-N obsahující ≥ 7 at.% Cu vykazují 100% účinnost v zabíjení bakterií kmene E. coli na svém povrchu jak v denním světle, tak ve tmě.
Abstrakt EN: The paper reports on the effect of Cu content in the Al-Cu-N film on its antibacterial activity and mechanical properties. The Al-Cu-N films were prepared by reactive magnetron sputtering from composed Al/Cu targets using a dual magnetron. The antibacterial activity of Al-Cu-N films was tested on the killing of Escherichia coli bacteria. Mechanical properties were controlled by the Cu content in the film and by the energy delivered to growing film by bombarding ions and fast neutrals. Correlations between the delivered energy, the content of Cu in the Al-Cu-N film and its mechanical and antibacterial properties were investigated in detail. It was found that Al-Cu-N films with Cu content ranging from 2 to 12 at.% exhibit high hardness , high ratio H/E, high elastic recovery , compressive macrostress and enhanced resistance to cracking. Moreover, the Al–Cu–N films with ≥ 7 at.% Cu exhibit 100% efficiency of killing of E. coli bacteria on their surface both in the daylight and in the dark.
Klíčová slova

Zpět

Patička