Přejít k obsahu


The Vienna Circle in Czechoslovakia

Citace:
SCHUSTER, R., DACH, S., STADLER, F. The Vienna Circle in Czechoslovakia. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, 114 s. ISBN: 978-80-261-0440-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Vienna Circle in Czechoslovakia
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D. , Mgr. Stefanie Dach , Friedrich Stadler
Abstrakt CZ: Sborník příspěvků z mezinárodní konference "The Vienna Circle in Czechoslovakia", kterou spolupořádali Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (ZČU) a Institut Vídeňského kroužku (Vídeňská univerzita) a která se konala v Plzni ve dnech 26-28. února 2015. Obsah: The Vienna Circle in Pilsen Stefanie Dach and Radek Schuster Vienna - Prague - Vienna: A Re-evaluation of the Intellectual Networks from Mach to the Vienna Circle Friedrich Stadler Extended Abstracts - Invited Talks Philipp Frank’s Networking in Prague with Philosophers, Physicists and Biologists Veronika Hofer Prague and the Emigration of German Scientists After 1933 Dieter Hoffmann Carnap's Inferentialism Jaroslav Peregrin How Philosophers in the Czech Lands Broke Ground for the Vienna Circle (Bolzano, Mach, Masaryk) Jan Šebestík Fluctuations and Their Philosophy Michael Stöltzner Contributions – Regular Talks Husserl in Prague: Phenomenological Criticisms on Carnap & Co. Ondřej Beran The Wiener Kreis and The Cercle Linguistique de Prague: (k)eine Wahlverwandschaft? Tomáš Hoskovec Minimum Dwellings: Otto Neurath and Karel Teige on Architecture Tomáš Hříbek Hrušovský on Social Sciences Juraj Hvorecký Why Czech Positivism Did Not Become Logical Miloš Kratochvíl The Vienna Circle and Space-time Jiří Langer Arnošt Kolman’s Critique of Mathematical Fetishism Jakub Mácha and Jan Zouhar Tensions and Paradoxes: The Relation Between the Prague Linguistic Circle and the Vienna Circle Marek Nagy and Michal Kříž Carnap's Early Metatheory Georg Schiemer Addenda On Hania Frank Nina Holton Major Contacts with Stimulating Initiatives of Analytical Philosophy and the Vienna Circle Ladislav Tondl Významné kontakty se stimulujícími iniciativami analytické filosofie a Vídeňského kruhu Ladislav Tondl Vědecké pojetí světa – Vídeňský kroužek Společnost Ernsta Macha
Abstrakt EN: The pre-proceedings of the international conference The Vienna Circle in Czechoslovakia which was co-organized by the Research Center for Theory and History of Science (UWB) and the Institute Vienna Circle and held in Pilsen, on February 26-28, 2015. Table of contents: The Vienna Circle in Pilsen Stefanie Dach and Radek Schuster Vienna - Prague - Vienna: A Re-evaluation of the Intellectual Networks from Mach to the Vienna Circle Friedrich Stadler Extended Abstracts - Invited Talks Philipp Frank’s Networking in Prague with Philosophers, Physicists and Biologists Veronika Hofer Prague and the Emigration of German Scientists After 1933 Dieter Hoffmann Carnap's Inferentialism Jaroslav Peregrin How Philosophers in the Czech Lands Broke Ground for the Vienna Circle (Bolzano, Mach, Masaryk) Jan Šebestík Fluctuations and Their Philosophy Michael Stöltzner Contributions – Regular Talks Husserl in Prague: Phenomenological Criticisms on Carnap & Co. Ondřej Beran The Wiener Kreis and The Cercle Linguistique de Prague: (k)eine Wahlverwandschaft? Tomáš Hoskovec Minimum Dwellings: Otto Neurath and Karel Teige on Architecture Tomáš Hříbek Hrušovský on Social Sciences Juraj Hvorecký Why Czech Positivism Did Not Become Logical Miloš Kratochvíl The Vienna Circle and Space-time Jiří Langer Arnošt Kolman’s Critique of Mathematical Fetishism Jakub Mácha and Jan Zouhar Tensions and Paradoxes: The Relation Between the Prague Linguistic Circle and the Vienna Circle Marek Nagy and Michal Kříž Carnap's Early Metatheory Georg Schiemer Addenda On Hania Frank Nina Holton Major Contacts with Stimulating Initiatives of Analytical Philosophy and the Vienna Circle Ladislav Tondl Významné kontakty se stimulujícími iniciativami analytické filosofie a Vídeňského kruhu Ladislav Tondl Vědecké pojetí světa – Vídeňský kroužek Společnost Ernsta Macha
Klíčová slova

Zpět

Patička