Přejít k obsahu


Spiknutí! - Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu

Citace:
TARANT, Z., TYDLITÁTOVÁ, V., BUDIL, I., SOUKUPOVÁ, B. Spiknutí! - Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 136 s. ISBN: 978-80-261-0425-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conspiracy! - The Role of Conspiracy Theories in the Public and Poli- tical Discourse
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D. , Mgr. Věra Tydlitátová Th.D. , Prof. RNDr. Ivo Budil Ph.D.,DSc. , doc. PhDr. Blanka Soukupová CSc.
Abstrakt CZ: Publikace „Spiknutí“ Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu chce představit některé příklady spikleneckých teorií v krátkém chronologickém průřezu, přičemž z mnoha typů konspiračních teorií volíme ty, které mají vztah k antisemitismu. Tato kniha si klade za úkol představit některé z mechanismů, které vedou k produkci teorií spiknutí, upozornit na jejich význam a na jednotlivých příkladech ukázat fascinující a matoucí svět tohoto dosud málo zkoumaného žánru. Publikace chápe konspirační teorie jako specifický sociální fenomén a současně literární žánr. K jejich výzkumu přistupuje kombinací metod historie, etnologie a mediálních studií.
Abstrakt EN: This book attempts to open the debate on the controversial topic of conspiracy theories and their uses and abuses in public and political discourse. The book is divided into several chronologically ordered chapters, each written by a different author. The Brst chapter by Prof. Ivo Budil explores the role of conspiracy theories in the 19th century on the examples of three important personalities Alphonse Toussenel, Karel Marx and Richard Wagner. Some of the patterns of conspiracy hoaxes, identiBed by Budil in this chapter can be then met in the following chapters, all of which deal with the role of conspiracy theories in the Czech antisemitic thought. Blanka Soukupová offers a brief overview of the antisemitic conspiracy theories throughout the various phases of Czech(oslovak) history. Soukupová starts her explanation before the birth of Czechoslovakia, continues to the period of the 1st Republic (1918-1938), 2nd Republic (1938-1939), 3rd Republic (1945- 1948) and ends her survey in the late Communist era. The third and fourth chapters are written by Zbyněk Tarant. The third chapter is a report on the state of the contemporary Czech antisemitism on the web, while the fourth is a case study of antisemitic expressions that accompanied the historically Brst direct presidential elections in the Czech Republic in 2013. The last chapter, written by Věra Tydlitátová, is a case study on the cynical abuses of conspiracy theories in an infor- mation warfare that surrounds the 2014 crisis in Eastern Ukraine.
Klíčová slova

Zpět

Patička