Přejít k obsahu


LBM-FREE-SURFACE-FLOW-2D

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J. LBM-FREE-SURFACE-FLOW-2D. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: LBM-FREE-SURFACE-FLOW-2D
Rok vydání: 2014
Název zdroje: KME, FAV, ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Vyvinutý software je určen pro numerické simulace proudění nestlačitelných nenewtonovských kapalin s volnou hladinou ve 2D výpočtových oblastech. Software je založen na implementaci lattice Boltzmannovy metody. Vlastnosti a chování nenewtonských kapalin jsou modelovány pomocí mocninového zákona viskozity. Software byl vytvořen v programovém prostředí MATLAB za účelem simulace vakuového lití materiálů (PU – polyuretany, epoxidové pryskyřice) do forem. Software je vytvořen tak, aby jej bylo možné dále modifikovat podle aktuální potřeby v rámci řešení projektu TAČR TA03010990 „Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování“.
Abstrakt EN: The in-house software has been developed for the numerical solution of incompressible non-Newtonian free surface flows in 2D computational domains. The software implements the lattice Boltzmann method. The properties and behaviour of non-Newtonian fluids are modelled using the power law model. The software is implemented in the MATLAB environment in order to simulate a vacuum casting process. The algorithm has been developed to enable its modification in accordance with the actual needs arising from the solution of the project TA03010990 „Vacuum casting material research and process optimization through mathematical and physical modelling“ of the Technology Agency of the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička