Přejít k obsahu


LBM-FREE-SURFACE-FLOW-3D

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J. LBM-FREE-SURFACE-FLOW-3D. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: LBM-FREE-SURFACE-FLOW-3D
Rok vydání: 2014
Název zdroje: KME, FAV, ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Vyvinutý software, který je založen na implementaci lattice Boltzmannovy metody, je určen pro numerické simulace proudění nestlačitelných nenewtonovských kapalin s volnou hladinou ve 3D výpočtových oblastech. Vlastnosti a chování nenewtonských kapalin jsou modelovány pomocí mocninového zákona viskozity. Software byl vytvořen v programovém prostředí MATLAB, kde kritické části programu byly implementovány v jazyce C++ s použitím MEX rozhraní. Software byl vyvinut za účelem simulace vakuového lití materiálů do 3D forem a byl vytvořen tak, aby jej bylo možné dále modifikovat podle aktuální potřeby v rámci řešení projektu TAČR TA03010990 „Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování“.
Abstrakt EN: The in-house software based on the lattice Boltzmann method has been developed for the numerical solution of incompressible non-Newtonian free surface flows in 3D computational domains. The properties and behaviour of non-Newtonian fluids are modelled using the power law model. The software is implemented in the MATLAB environment using the C++ programing language. The algorithm has been developed for the numerical simulation of vacuum casting process and has been designed in such a way that it can be modified following the actual needs arising from the solution of the project TA03010990 TA03010990 „Vacuum casting material research and process optimization through mathematical and physical modelling“ of the Technology Agency of the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička