Přejít k obsahu


NENEWTON-MODULE-FOR-OPENFOAM

Citace:
BRANDNER, M., KOPINCOVÁ, H., NEJEDLÝ, J. NENEWTON-MODULE-FOR-OPENFOAM. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: NENEWTON-MODULE-FOR-OPENFOAM
Rok vydání: 2014
Název zdroje: KME, FAV Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Hana Kopincová Ph.D. , Ing. Jan Nejedlý ,
Abstrakt CZ: Vyvinutý přístup využívá systému OPENFOAM, který umožňuje simulaci stlačitelného i nestlačitelného proudění. Pro popis dynamiky rozhraní je použita technologie VOF (Volume of Fluid). Byl implementován model nenewtonovské tekutiny (typu power law). Je možné realizovat výpočty jak ve 2D, tak i v 3D.
Abstrakt EN: Our approach is based on the software OPENFOAM (OPENFOAM is a free software to solve compressible and incompressible flows). The VOF (Volume of Fluid) technique is used to track the free surface dynamics. The power-law constitutive equation is applied to describe non-Newtonian fluid. It is possible to simulate both 2D and 3D flows.
Klíčová slova

Zpět

Patička