Přejít k obsahu


Počítačové simulace v sociologii: Obecný úvod a praktická ukázka

Citace:
KALVAS, F. Počítačové simulace v sociologii: Obecný úvod a praktická ukázka. Praha, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Seminář představí sociologické počítačové simulace založené na aktérech (agent-based modeling, ABM). V úvodu semináře bude představena nejslavnější a historicky nejpoužívanější sociologická počítačová simulace ? Schellingův model rasové segregace a vznik ghett ve městech. Autor bude prakticky demonstrovat možná rozšíření této slavné simulace. Poté bude představeno místo ABM v sociologické epistemologii a budou diskutovány možnosti a limity ABM. Závěrečnou část bude mít možnost ovlivnit publikum ? autor mu dá na výběr zda: (a) chce sledovat rozšíření Schellingova modelu, a to včetně analýzy výsledků z experimentů s tímto modelem; (b) nebo chce být seznámeno s dalšími modely, které autor vytvořil (Bláhova teorie role individualismu v objektivizaci hodnot, model spirály mlčení, dosídlení Sudet); (c) případně zda publikum zvolí nějakou kombinaci dvou základních variant. Autor se velmi těší na průběžnou diskusi s publikem a jeho zvídavé dotazy.
Klíčová slova

Zpět

Patička