Přejít k obsahu


Survey of emissivity measurement by radiometric methods

Citace:
HONNER, M., HONNEROVÁ, P. Survey of emissivity measurement by radiometric methods. Applied Optics, 2015, roč. 54, č. 4, s. 669-683. ISSN: 1559-128X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Survey of emissivity measurement by radiometric methods
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Petra Honnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Představen je současný stav technického vybavení v oblasti radiometrických metod měření spektrální směrové emisivity. Definovány jsou jednotlivé veličiny emisivity, takové jako spektrální, pásová či celková. Principy měření emisivity rozdílnými metodami (přímé a nepřímé, kalorimetrické a radiometrické) jsou diskutovány. Článek je zaměřen na přímé radiometrické metody. Poskytnut je přehled experimentálních uspořádání včetně popisu jednotlivých částí, např. používaných referenčních zdrojů záření, systémů uchycení a ohřevu vzorků, detekčních systémů, metod pro stanovení povrchové teploty a postupů pro vyhodnocení emisivity.
Abstrakt EN: A survey of the state-of-the-art in the field of spectral directional emissivity measurements by using radiometric methods is presented. Individual quantity types such as spectral, band, or total emissivity are defined. Principles of emissivity measurement by various methods (direct and indirect, and calorimetric and radiometric) are discussed. The paper is focused on direct radiometric methods. An overview of experimental setups is provided, including the design of individual parts, such as the applied reference sources of radiation, systems of sample clamping and heating, detection systems, methods for the determination of surface temperature, and procedures for emissivity evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička