Přejít k obsahu


Influence of form Factor of the Cutting Edge on Tool Life during Finishing Milling

Citace:
FULEMOVÁ, J., ŘEHOŘ, J. Influence of form Factor of the Cutting Edge on Tool Life during Finishing Milling. In Procedia Engineering. Vídeň: Elsevier Ltd, 2015. s. 682-688. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of form Factor of the Cutting Edge on Tool Life during Finishing Milling
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: Elsevier Ltd
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o vlivu faktoru symetričnosti, který je obvykle označován jako K, na trvanlivost a drsnost obrobeného povrchu při dokončovacím frézování. K faktor byl vytvořen technologií vlečného omílání a byl 0,55; 0,6; 1,6 a 2,5. Poloměr zaoblení ostří byl ve všech případech 15μm. Během experimentu byla použita frézovací hlava, která byla osazena pouze jednou vyměnitelnou břitovou destičkou. Článek se bude snažit odpovědět na otázku, zda faktor symetričnosti může zvýšit výkon nástroje, protože vliv asymetričnosti bude porovnán s nástrojem, kde K=1. Na tomto nástroji byl řezný břit opět upraven technologií vlečného omílání.
Abstrakt EN: The article is focused on the influence of the cutting edge form factor, which is usually marked as K, on tool life and roughness of machined surface during finishing milling. The K factors were 0.55, 0.6, 1.6 and 2.5 and were made by drag finishing method. The tool edge rounding was 15 μm. There was used a cutter head with just one indexable insert for finishing machining. The article can answer to question, if the K factor can help to increase the tool performance, because the influence of the asymmetrical form factor will be compared with symmetric form factor, it means K = 1. Tool edge was prepared by the technology of drag finishing.
Klíčová slova

Zpět

Patička