Přejít k obsahu


The Vienna Circle in Pilsen

Citace:
DACH, S., SCHUSTER, R. The Vienna Circle in Pilsen. In The Vienna Circle in Czechoslovakia. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 9-11. ISBN: 978-80-261-0440-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Vienna Circle in Pilsen
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Stefanie Dach , Mgr. Radek Schuster Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Úvodní stať do sborníku The Vienna Circle in Czechoslovakia, která sleduje vazby mezi Vídeňským kroužkem a česko-slovenským územím.
Abstrakt EN: Introductory essay to the conference proceedings The Vienna Circle in Czechoslovakia tracing the connections between the Vienna Circle and the Czechoslovak area and its links to Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička