Přejít k obsahu


Zákon o zvláštních řízeních soudních

Citace:
SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, 1054 s. ISBN: 978-80-7400-297-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The law on special proceedings. Commentary
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H.Beck
Autoři: JUDr. Karel Svoboda Ph.D. , Mgr. Šárka Tlášková , JUDr. David Vláčil , Mgr. Jiří Levý , Mgr. Miroslav Hromada Ph.D. , Mgr. Martin Bílý , JUDr. Klára Hamuĺáková Ph.D. , JUDr. Jana Křiváčková Ph.D. , JUDr. Tomáš Pirk , JUDr. Petr Smolík Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o první komentář zákona o tzv. nesporných řízeních. Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními ustanoveními spjata daleko intenzivněji, než tomu bylo do 31. 12. 2013. Miroslav Hromada zpracoval ustanovení o řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu, řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu, řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů.
Abstrakt EN: This is the first commentary on the so-called uncontested proceedings. Comments on the interpretation of the standards governing the specific special procedures in the context of a new substantive law that is associated with the procedural provisions far more intensively than it was until 31. 12. 2013. Miroslav Hromada has worked on provisions of regulation concerning the admission or holding in health Institute, proceedings on certain issues relating to legal persons and matters trust fund, proceedings relating to elections to the council of employees, in proceedings concerning the care of minors and court proceedings for the return of the child in cases of international abduction.
Klíčová slova

Zpět

Patička