Přejít k obsahu


Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. Žijeme v nejlepším z možných právní světů?

Citace:
CVRČEK, F., JERMANOVÁ, H. Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. Žijeme v nejlepším z možných právní světů?. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 382 s. ISBN: 978-80-7380-543-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metamorphoses of the Law in Central Europe IV. Do we live in the best of Legal Worlds?
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. František Cvrček CSc. , JUDr. Helena Jermanová
Abstrakt CZ: Sborník z mezinárodní vědecké konference právníků zemí V4,pořádaná Fakultou právnickou ZČU, která se konala již po čtvrté. Témata příspěvků se týkají obecných otázek fungování práva v zemích V4.
Abstrakt EN: Proceedings of the international scientific conference of lawyers V4 countries, organized by the Faculty of Law University of West Bohemia, which was held for the fourth time. Topics contributions concern the general functioning of law issues in the V4 countries.
Klíčová slova

Zpět

Patička