Přejít k obsahu


DV#11 (2014) Vývoj nových a inovace stávajících konstrukčních řešení tvářecích strojů

Citace:
ČECHURA, M., PETR, G., HLAVÁČ, J., HORNOVÁ, J., HOVORKA, J., HOZA, M., CHVAL, Z., KUBEC, V., MALIŇÁK, S., MNAGERA, M., PROKEŠ, J., RÁŽ, K., SMOLÍK, J., STANĚK, J., SULITKA, M., TOMAN, P., VOLENA, J., ZAHÁLKA, M. DV#11 (2014) Vývoj nových a inovace stávajících konstrukčních řešení tvářecích strojů. Plzeň : Technologická agentura ČR, 2014. 104 +30 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Final Report for WP#11 in 2014: Development Of New And Innovations Of Existing Construction Solutions Of Forming Machines
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Technologická agentura ČR
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Gavenda Petr , Doc. Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Jana Hornová , Ing. Jiří Hovorka Ph.D. , Ing. Milan Hoza , Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Ing. Václav Kubec Ph.D. , Ing. Stanislav Maliňák , Ing. Milan Mnagera , Ing. Jiří Prokeš , Ing. Karel Ráž , Ing. Jan Smolík Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc. , Ing. Matěj Sulitka Ph.D. , Ing. Petr Toman , Ing. Josef Volena , Ing. Martin Zahálka
Abstrakt CZ: Zpráva je rozdělena na tři základní kapitoly. První se věnuje problematice monitorování tvářecích strojů obecně. Pod monitorování zde patří činnosti od průzkumu trhu po porovnání vlivu jednotlivých technologií na konkrétní konstrukci stroje. Druhá kapitola je věnována příkladům možností pokročilých virtuálních simulací. Ve třetí kapitole je zhodnocena životnost jednotlivých částí konkrétního klikového kovacího lisu.
Abstrakt EN: The report is divided into three chapters. The first is devoted to monitoring of forming machines in general. The activities from market research to comparing of the impact of various technologies on the specific design of the machine are included in monitoring. The second chapter is devoted to examples of possibilities of advanced virtual simulations. In the third chapter evaluates the lifetime of the individual parts of a particular forging press.
Klíčová slova

Zpět

Patička