Přejít k obsahu


Komunitní péče o ženu po porodu

Citace:
LORENZOVÁ, E. Komunitní péče o ženu po porodu. Martin, Slovenská republika, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Eva Lorenzová
Abstrakt CZ: Komunitní péče o ženy po porodu poskytovaná porodními asistentkami je velice významný způsob podpory zdraví a rozvoje zdravé rodiny, potažmo zdravé společnosti. Bohužel v současné době tato forma poskytování péče není státem a ministerstvem zdravotnictví dostatečně podporována. Odhaduje se, že terénní služba porodních asistentek funguje v ČR v méně než u 10% žen v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Přednáška Komunitní péče o ženu po porodu se zaměřila na prokázání, že komunitní péče porodních asistentek vede k prevenci zdravotních komplikací u žen v šestinedělí. Výzkumné šetření prokázalo, že největší zájem o komunitní péči porodních asistentek v šestinedělí mají prvorodičky a to s vysokoškolským stupněm vzdělání. Nejvíce komplikací u žen po porodu s komunitní péči se objevilo v oblasti bolestivosti sutury porodního poranění, dále se často objevovaly bolestivé či krvácející hemeroidy. Ze souboru žen, které měly komunitní péči porodní asistentky v šestinedělí, ženy musely třikrát vyhledat lékařskou pomoc (flebitis dolních končetin, revize děložní dutiny pro rezidua post partum a neutišitelné bolesti zad). V souboru, kde ženy neměly komunitní péči porodní asistentky, ženy musely lékařskou pomoc vyhledat jedenáctkrát a třikrát proběhla telefonická konzultace s lékařem. V oblasti šetření o úspěšnosti kojení na konci šestinedělí se potvrdila významná role komunitních porodních asistentek. Šestinedělky, které měly péči porodní asistentky v domácím prostředí, ukončily laktaci do konce šestinedělí v sedmi případech. Šestinedělky, které neměly péči porodních asistentek v domácím prostředí, ukončily laktaci do konce šestinedělí v sedmnácti případech. Tento rozdíl považujeme za značný. Na základě provedeného výzkumného šetření doporučuji následující intervence pro zlepšení stávající praxe péče o ženy v šestinedělí: • umožnit porodním asistentkám pracovat samostatně v rámci své profese s podporou gynekologů a pojišťoven. • zřídit centra pro rodiny, kde by porodní asistentky poskytovaly komunitní péči po porodu a laktační poradenství. • v případě, že nebude podporována komunitní péče porodní asistentkou v šestinedělí, doporučujeme navýšit četnost prvních pediatrických vyšetření novorozenců v domácím prostředí. • umožnit bonding (navázání kontaktu skin to skin) matky a novorozence po porodu bez intervencí a narušení z řad zdravotníků.
Klíčová slova

Zpět

Patička