Přejít k obsahu


New concept in e-learning materials based on practical projects

Citace:
MÜLLER, E., GRACH, M., BEZDĚKOVÁ, J. New concept in e-learning materials based on practical projects. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2015. s. 155-161. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0428
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New concept in e-learning materials based on practical projects
Rok vydání: 2015
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Eduard Müller , Ing. Miroslav Grach , Ing. Jitka Bezděková
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na aplikaci nových studijních e-learningových materiálů na ZČU FST KKS. Tyto studijní materiály jsou založeny na projektech, které byly v minulosti aplikovány v praxi a studentům tak napomáhají při přiblížení a osvojení problematiky konstruktéra z praktického pohledu. E-learnigový materiál je psán unifikovaně ve strukturované formě v tomto sledu úvod, aktivní 3D modely ve dvojitém barvení modelů dle funkce a technologie obrábění a celková výkresová dokumentace.
Abstrakt EN: The paper focuses on the application of new e-learning materials at the University of West Bohemia in Pilsen at the Faculty of Mechanical Engineering in the Department of Machine Design. These study materials are based on projects which were previously applied in practice and thus help students to master and become familiar with engineering issues from a practical viewpoint. E-learning materials are written in a structured and unified form in this sequence: introduction, active two-colour 3D models coloured according to function and machining technology, and overall drawing documentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička