Přejít k obsahu


The influence of the cutting conditions on the machined surface quality when the CFRP is machined

Citace:
SCHORNÍK, V., DAŇA, M., ZETKOVÁ, I. The influence of the cutting conditions on the machined surface quality when the CFRP is machined. In Procedia Engineering. Vídeň: Elsevier, 2015. s. 1270-1276. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of the cutting conditions on the machined surface quality when the CFRP is machined
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Bc. Václav Schorník , Bc. Milan Daňa , Ing. Ivana Zetková
Abstrakt CZ: Daný příspěvek popisuje vliv řezných podmínek na kvalitu obrobené plochy při frézování součásti z CFRP kompozitu vyráběné metodou navíjení. Dále jsou zde shrnuty dostupné informace o frézování kompozitu CFRP z hlediska delaminace, použitelného nástrojového vybavení a problémů, které při obrábění těchto materiálů nastávají. Částečně se rovněž zabývá ověřením informací z literatury pomocí praktického experimentu.
Abstrakt EN: Composite materials offer very interesting mechanical and physical properties. Recently, they are an increasingly sought-after commodity particularly in the military, aerospace and automotive industries. This is mainly due to the ratio between their weight and the high values of their mechanical properties, which often reach higher values than commonly used materials. This article is focused on milling of composite materials, specifically fiber reinforced plastics produced by filament winding, in terms of cutting conditions which can be used for good surface quality. The proposal of technology, such as determination of cutting conditions, is a very difficult issue because there are many problems with delamination of reinforcement, high tool wear and with filtering of powder which is formed from the chips of these materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička