Přejít k obsahu


Neutron camera

Citace:
ŠKODA, R., ADÁMEK, M., PEROUTKA, Z. Neutron camera. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Neutron camera
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Radek Škoda Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev , Ing. Martin Adámek , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem této zprávy je informace provedení kamery pro detekci neutronů, která je díky použitým materiálům a uspořádání stínícího materiálu uzpůsobena pro měření neutronů například ve výzkumném reaktoru za použití pixelového detektoru s konverzní vrstvou.
Abstrakt EN: Structural embodiment cameras for neutron detection, which is due to the materials used and the arrangement of the shielding material adapted to measure neutron example in the research reactor using a pixel detector with a conversion layer.
Klíčová slova

Zpět

Patička