Přejít k obsahu


The influence of processing parameters on the mechanical properties of SLM parts

Citace:
HANZL, P., ZETEK, M., BAKŠA, T., KROUPA, T. The influence of processing parameters on the mechanical properties of SLM parts. In Procedia Engineering. Vídeň: Elsevier, 2015. s. 1405-1413. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of processing parameters on the mechanical properties of SLM parts
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Pavel Hanzl , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Tomáš Bakša , Ing. Tomáš Kroupa
Abstrakt CZ: Selective Laser Melting (SLM) je metoda aditivní výroby (AM), která vyrábí kovové díly postupně vrstvu po vrstvě. Jednotlivé průřezy dílu v příslušných vrstvách (hladinách) jsou vytvářeny na základě softwarové CAD předlohy. Tavení výrobního prášku je uskutečňováno energetickým paprskem, ve většině případů laserem. Do celého výrobního procesu SLM vstupuje řada proměnných a proto je třeba hledět na AM proces jako na komplexní děj, kde změna jedné proměnné může významně ovlivnit mechanické vlastnosti výrobku. Těmito proměnnými jsou výkon laseru, rychlost skenování, tloušťka vrstvy, překrytí a směr stavění. Tento článek shrnuje jejich dopad na mechanické vlastnosti a strukturu postavených produktů touto technologií. Významné zjištění šetření je, že SLM vzorky z ocele mají obvykle lepší vlastnosti v tahu, než ty, které byly vyrobeny běžnými metodami výroby.
Abstrakt EN: Selective Laser Melting (SLM) is a method of additive manufacturing (AM), which builds metal parts in a layer by layer procedure based on a CAD template. The cross section of the CAD part is melted into the respective layer. The melting of metal powder by an energy beam and successful mastering of the whole manufacturing procedure requires complex management, because multitudes of variables enter the SLM process. These variables are laser power, scan speed, thickness of layer, overlap rate and building direction. This article summarizes their impact on tensile properties and structure of printing materials. An important finding of the investigation follows. The SLM built steel samples usually have better tensile properties than those conventionally manufactured providing the additive manufacturing is properly managed.
Klíčová slova

Zpět

Patička