Přejít k obsahu


Durability of cutting tools during machining of very hard and solid materials

Citace:
BAKŠA, T., KROUPA, T., HANZL, P., ZETEK, M. Durability of cutting tools during machining of very hard and solid materials. In Procedia Engineering. Vídeň: Elsevier, 2015. s. 1414-1423. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Durability of cutting tools during machining of very hard and solid materials
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Tomáš Bakša , Ing. Tomáš Kroupa , Pavel Hanzl , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá problematikou obrábění tvrdých ocelí monolitními frézami ze slinutých karbidů. Při výzkumu je porovnáno několik odlišných frézovacích nástrojů z hlediska jejích trvanlivosti při obrábění kalené oceli. Nástroje se mohou lišit svojí geometrií, deponovanou vrstvou i substrátem slinutého karbidu. Hlavním úkolem je tedy porovnání nástrojů z komplexního pohledu. Obráběným materiálem je kalená ocel ČSN 19 436, která se v praxi používá například na výrobu velmi namáhaných forem, nástrojů pro drcení a mletí, nebo nástrojů pro tváření za studena. V první části experimentu je použita krátkodobá zkouška dle A. S. Kondratova pro určení vhodných řezných podmínek pro další část experimentu. Ve druhé části jsou všechny nástroje testovány za konstantních řezných podmínek, zvolenou strategií obrábění je obvodové frézování. V průběhu obrábění je měřeno opotřebení na hřbetě břitů a následně vyhodnocena trvanlivost každého nástroje. Během experimentu byly rovněž měřeny i jednotlivé složky řezných sil a jejich průběh při postupném otupování nástroje. Výsledky tohoto experimentu mají posloužit k dalšímu výzkumu a vývoji nástrojů v oblasti obrábění tvrdých materiálů.
Abstrakt EN: This paper deals with the machining of the hardened steel with carbide endmills. In the research, several different milling tools are compared in terms of their durability during machining of hardened steel. For the cutting tools different geometry, thin-film deposition or substrate of tool material, were used. The main aim is comprehensively compare all cutting tools. For the test workpiece material DIN X210Cr12 was used. Normally this material is used for producing of highly stressed molds, grinding tools or tools for cold forming. Cutting conditions are detected in the first part of the experiment, which is a short-term test according to A. S. Kondratov. Cutting conditions are used in the second part of the experiment, which is a long-term test of all tools. During the side milling of hardened steel, the flank wear is measured and durability of each tool is determined. The results of this work will be used for further research and development of cutting tools for hard machining.
Klíčová slova

Zpět

Patička