Přejít k obsahu


Advanced Numeric Tooth Winding Analyses

Citace:
HRUŠKA, K., SOKOL, M. Advanced Numeric Tooth Winding Analyses. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2012. Praha: ČVUT FEL, Praha, 2012. s. 335-341. ISBN: 978-80-01-04987-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advanced Numeric Tooth Winding Analyses
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT FEL, Praha
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Martin Sokol
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na vinutí střídavých elektrických strojů se zaměřením na zubová vinutí. V článku jsou řešeny jejich vlastnosti jako například činitel vinutí, Görgesův obrazec a jejich činitel diferenčního rozptylového toku.
Abstrakt EN: The paper focuses to advanced numeric analyses of windings of alternating curent rotary machinery, especially with focus to tooth windings. The paper discusses properties of these winding types such as winding factors, Görges' pattern and their differential leakage flux coefficients.
Klíčová slova

Zpět

Patička