Přejít k obsahu


Mapa českého právního řádu - první krok

Citace:
CVRČEK, F. Mapa českého právního řádu - první krok. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 73-91. ISBN: 978-80-7380-543-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. František Cvrček CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje český právní systém na úrovni základních právních aktů z hlediska kvantitativního. Autor srovnává stav právního řádu před rekodifikací občanského práva v roce 2012 se stavem po rekodifikaci v roce 2014.
Abstrakt EN: The article describes legal order system on the level of primary legal acts from the quantitative point of view. The autor compares the state of legal order in force before the reform of the civil law in the year 2012 and after the reform in the year 2014.
Klíčová slova

Zpět

Patička