Přejít k obsahu


Electromagnetic and Constructional Design of Welded Induction Machine

Citace:
DARDA, R., HRUŠKA, K. Electromagnetic and Constructional Design of Welded Induction Machine. In Proceedings of 13th International Symposium on Mechatronics. Piscataway: IEEE, 2010. s. 59-61. ISBN: 978-80-8075-457-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electromagnetic and Constructional Design of Welded Induction Machine
Rok vydání: 2010
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Radek Darda , Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá elektromagnetickým a konstrukčním návrhem nového asynchronního stroje, který je specifický svou konstrukcí, která je navržena jako svařovaná z ocelových plechů. Tento stroj je navržen pro práci v prašné a výbušné atmosféře uhelného mlýnu, tudíž využívá dvouokruhové chlazení. Podmínky práce v uhelném dole dále vyžadují vysoký moment setrvačnosti stroje, což ovlivňuje kompletní mechanické a konstrukční řešení stroje. Tento stroj dále nevyužívá žádný vnější chladič, neboť jeho vnější stěny jsou navrženy jako chladící jednotky. V případě nutnosti je však možné využít vnější chladič.
Abstrakt EN: This paper deals with electromagnetic and constructional design of a new induction machine, which is specific with its construction, as it is designed to be composed only of metal plates. This machine is designed to work in dusty and explosive atmosphere of a coal mill, hence it utilizes double circuit cooling.The coal mill working conditions also require a high moment of inertia, which affect the design of machine's rotor. High dynamical stress of coal mill working conditions also affect the complete mechanical and constructional solution of the machine. This machine furthermore does not utilize any external cooler, since its outer sides are designed to work as coolers. In case of necessity it is alsopossible to use a standard external cooler.
Klíčová slova

Zpět

Patička