Přejít k obsahu


O rejstříku společenství vlastníků jednotek a společenství vlastníků jednotek jakožto osobě do něj zapisované

Citace:
DVOŘÁK, T. O rejstříku společenství vlastníků jednotek a společenství vlastníků jednotek jakožto osobě do něj zapisované. Obchodní právo, 2015, roč. 24, č. 2, s. 42-57. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: About register of association of unit owners and about the associations of unit owners as a person to him enrollee
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje novou zákonnou úpravu rejstříku společenství vlastníků jednotek, kterou přinesl nový zákon č. 304/2013 Sb ., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.
Abstrakt EN: This article discusses to the new legislation about the register of association of units owners, has brought a new Act. no. 304/2013 Coll., on public registers of legal and natural persons, which came into effect on 1. January 2014. This issue is materially rather complex and in research law literature almost raw.
Klíčová slova

Zpět

Patička