Přejít k obsahu


Automatic testing of multimedia units

Citace:
WIRTH, V., BLECHA, T., LINHART, R., RENDL, K., STEINER, F., KLOCKER, L., HERC, L., SEHNAL, P. Automatic testing of multimedia units. In 35 th International Spring Seminar on Electronics Technology - Power Electronics. Vienna: Vienna University of Technology, Austria, 2012. s. 207-212. ISBN: 978-1-4673-2240-9 , ISSN: 2161-2528
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic testing of multimedia units
Rok vydání: 2012
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Vienna University of Technology, Austria
Autoři: Ing. Václav Wirth , Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Ing. Richard Linhart , Ing. Karel Rendl , Doc. Ing. František Steiner Ph.D. , Lukáš Klocker , Ladislav Herc , Petr Sehnal
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje, jak je možné automaticky testovat multimediální jednotky. Cílem práce bylo navrhnout a realizovat automatický testovací systém pro měření funkčních parametrů multimediálních jednotek. Systém byl postaven pomocí samostatných měřicích přístrojů a navrženého multiplexeru. Celý systém je ovládán pomocí řídícího počítače. Pro řídící počítač bylo nutné vytvořit software pro ovládání a komunikaci s přístroji a samotnou multimediální jednotkou.
Abstrakt EN: This article deals with possibilities of the automatic testing of multimedia units. The aim of the work was to design and realize an automatic test system for a functional parameter measurement of multimedia units. The system was built up by the help of individual measuring devices and the designed multiplexer. The entire system is controlled by the control computer. For the control computer was necessary to create software to control and communicate with devices and multimedia unit itself.
Klíčová slova

Zpět

Patička