Přejít k obsahu


Single-Phase Current-Source Active Rectifier: New Approach in Active Suppression of Low-Frequency Disturbances on Converter AC Side

Citace:
MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T. Single-Phase Current-Source Active Rectifier: New Approach in Active Suppression of Low-Frequency Disturbances on Converter AC Side. In IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference). Piscataway: IEEE, 2011. s. 1566-1571. ISBN: 978-1-61284-972-0 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Single-Phase Current-Source Active Rectifier: New Approach in Active Suppression of Low-Frequency Disturbances on Converter AC Side
Rok vydání: 2011
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá jednofázovým proudovým pulzním usměrňovačem vyvinutým v rámci výzkumu nové generace hlavních trakčních měničů se středofrekvenčním transformátorem určených příměstské jednotky provozované na obou AC systémech 25kV/50Hz a 15kV/16,7Hz. Je prezentován nový přístup řízení umožňující aktivní potlačení nízkofrekvenčního rušení v proudu troleje založený na rezonančních regulátorech. Správná funkce navrženého řízení s kompenzačním principem byla ověřena simulacemi i experimenty na navrženém laboratorním prototypu o jmenovitém výkonu 7kVA.
Abstrakt EN: This paper deals with a single-phase active currentsource rectifier (ACSR) developed within the research into a new generation of main traction converters employing mediumfrequency transformer dedicated for suburban units operating on both ac electrification systems of 25kV/50 Hz and 15kV/16, 7 Hz. The new approach in active suppression of lowfrequency disturbances in trolley-wire current using resonant (R) controllers is presented. Proper function of proposed control strategy with a new compensative principle has been verified by simulations and large experimental study made on designed small-scale prototype of ACSR of rated power of 7kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička