Přejít k obsahu


Sophisticated Software for Design and Optimization of Variable Speed Drives for High-Power Pumps: Hydrodynamic coupling versus Frequency Converter

Citace:
SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., BYRTUS, M. Sophisticated Software for Design and Optimization of Variable Speed Drives for High-Power Pumps: Hydrodynamic coupling versus Frequency Converter. In IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference). Piscataway: IEEE, 2011. s. 955-960. ISBN: 978-1-61284-972-0 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sophisticated Software for Design and Optimization of Variable Speed Drives for High-Power Pumps: Hydrodynamic coupling versus Frequency Converter
Rok vydání: 2011
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Martin Sirový , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá analýzou a srovnáním výkonových čerpacích systémů s regulací průtoku založené na otáčkové regulaci pohonu. Důraz je kladen na srovnání dvou pohonů (i) pohon složený z motoru s konstantními otáčkami v kooperaci s hydrodynamickou spojkou (ii) motor s otáčkovou regulací napájen z frekvenčního měničem. Na případové studii jsou srovnány vhodné oblasti využití jednotlivých pohonů. Popsány jsou i a fyzikální modely a metody výpoču, které jsou implementovány v software Medium Voltage Variable Speed drive, který jsme za účelem návrhu, srovnání a optimalizace těchto pohonů vyvinuli.
Abstrakt EN: This paper deals with an analysis and comparison of high-power pump systems with flow control based on variable speed drives (VSDs). The attention is focused on a comparison of two advanced variable speed control strategies employing VSD with frequency converter and VSD with hydrodynamic coupling. Due to a very different nature of both drives it is a challenging task to compare them to each other, especially, in the area where a tiny efficiency improvement causes substantial energy consumption and/or CO2 emission reduction. The paper presents comparison of both VSDs in typical fields of their application (power plant, heating plant) in the form of case study. The calculations were performed using the software which we have developed for design, optimization and sophisticated comparison of these drives. Description of physical background of modeling and proposed models is also included.
Klíčová slova

Zpět

Patička