Přejít k obsahu


The Energy Storage System for Light Traction based on the Supercapacitors

Citace:
DRÁBEK, P., STREIT, L. The Energy Storage System for Light Traction based on the Supercapacitors. In SPEEDAM 2012 - 21st International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorrento: University of Naples, 2012. s. 1496-1500. ISBN: 978-1-4673-1299-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Energy Storage System for Light Traction based on the Supercapacitors
Rok vydání: 2012
Místo konání: Sorrento
Název zdroje: University of Naples
Autoři: Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Luboš Streit ,
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výzkum motivovaný průmyslovým zadáním pro systémy akumulace použitelné pro vozidla městské hromadné dopravy s důrazem pro tramvaje. Základní myšlenkou těchto systémů je ukládání kinetické energie při brždění vozidla a následné využití této energie pro rozjezd vozidla a ušetření nákladů na provoz vozidla. V článku je diskutována varianta systému akumulace energie využívající superkondenzátor pro uložení energie.
Abstrakt EN: This paper presents research motivated by industrial demand for energy storage system for city transport vehicles. The kinetic energy is accumulated into the supercapacitor during vehicle braking. This energy can be used to accelerating again. It is important to save the energy in the vehicles, which accelerate very often.
Klíčová slova

Zpět

Patička