Přejít k obsahu


Modification of milling tools and their coating for machining sandwich materials

Citace:
KROUPA, T., BAKŠA, T., HANZL, P., ZETEK, M. Modification of milling tools and their coating for machining sandwich materials. In Materials Science Forum: Surface Engineering and Materials in Mechanical Engineering. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 284-287. ISBN: 978-3-03835-469-7 , ISSN: 0255-5476
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modification of milling tools and their coating for machining sandwich materials
Rok vydání: 2015
Místo konání: Pfaffikon
Název zdroje: Trans Tech Publications Ltd
Autoři: Ing. Tomáš Kroupa , Ing. Tomáš Bakša , Pavel Hanzl , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá speciálním druhem obrábění vícevrstvých laminátových kompozitů tzv. sendvičových kompozitů. Tento materiál se skládá ze dvou vnějších vrstev, které překrývají materiál jádra vyrobeného z lehkého materiálu. Tento materiál se používá v automobilovém průmyslu pro interierovou část, jako jsou palubní desky, ozdobné součástky a panely. Výrobek je složen z tenkého plastu a hliníku. Jelikož zákazníci požadují vysokou kvalitu vozidel, musí být zajištěno co nejkvalitnější obrábění tak, aby vyhovovalo požadavkům zákazníka. Vhodné metody obrábění byly zkoumány eperimentálně tak, aby mohl být vybrán nejlepší nástroj, který by zaručil vysokou kvalitu řezu v závislosti na vysoké trvalivosti. Proto je třeba stále zkoušet nové nástroje s různými typy povlaků včetně tenkých vrstev a jinou geometrii pro dosažení požadované kvality na menším množství frézovacích nástrojů, které je třeba měnit po několika kusech a hrany naostřit.
Abstrakt EN: This article deals with special kind of machining of multi-layer laminar composites called sandwich composites. This material consists of two outer layers that overlap core material at the centre made from a light material. This material is used in the automotive industry in interior parts such as dashboards, decorative parts and panels. The product is folded from thin plastic and aluminum. As customers require high-end quality for higher class-vehicles, machining must be ensured at as high a level as possible to suit customer demands. Appropriate processing methods have been investigated experimentally in order to choose the best tool that would guarantee a consistently high quality of cut depending on high durability. Therefore it is still necessary to permanently test new tools with different types of coating, including thin films and different geometry to achieve the required quality at less clamping milling tools, which need to be changed after some pieces and edge sharpen.
Klíčová slova

Zpět

Patička