Přejít k obsahu


Překlad v quebecké literatuře: Slézová poušť Nicole Brossardové

Citace:
ČERNÍKOVÁ, V. Překlad v quebecké literatuře: Slézová poušť Nicole Brossardové. In Fenclová, M., Koláříková, D. Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 213-217. ISBN: 978-80-261-0404-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Translation in the Quebec fiction: Nicole Brossard's "Désert mauve"
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Veronika Černíková , Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc. , PhDr. Dagmar Koláříková Ph.D.
Abstrakt CZ: Po dlouhá staletí je překlad bezprostředně spjat s literaturou. Literatura je překládána, a to často samotnými spisovateli. Vzpomeňme na Charlese Baudelaira, který překládal E.A.Poea. Nebo na Borise Viana, který se prezentoval jako překladatel neexistujícího Vernona Sullivana. Quebecká literatura není výjimkou. Od vzniku francouzsko-kanadského literárního pole jsou spisovatelé nuceni vykonávat další povolání. Živí se buď jako advokáti, lékaři, kněží či jako novináři, vydavatelé, profesoři a v neposlední řadě překladatelé. A právě volba zaměstnání se často promítá do volby povolání postav, kterými zaplňují své romány. Ve své studii, publikované roku 2012, Jean Delisle zmiňuje 225 spisovatelů, kteří jsou zároveň překladateli, a 136 postav překladatelů, kteří se objevují v 86 literárních dílech. Z vedlejší postavy se překladatel postupně dostává do centra zájmu, a to zejména v období postmoderního narcisismu, který je v Quebecu výtečně prezentován například románem "Slezová poušť" autorky Nicole Brossardové. Román tak nejen uvádí na scénu postavu překladatelky, ale zejména se celý odehrává kolem překladu, který je ukazován v procesu svého vzniku. Román je utkán z ukázek překladu a z úvah o povaze a o možnostech překladu.
Abstrakt EN: In Quebec literature, the fictional translator is a common kind of caracter. In his 2012 study, Jean Delisle mention 136 fictional translators appearing in 86 fictional works. If he is in the begginning mostly unimportant caracter, in postmodern narcissic fictons he becomes main caracter. This is the case of Nicole Brossard's "Désert mauve", novel showing the translation in progress and thinking about translation, its nature and its possibilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička