Přejít k obsahu


Zdánlivé a neplatné ukončení pracovního poměru

Citace:
HROMADA, M. Zdánlivé a neplatné ukončení pracovního poměru. Soudní rozhledy, 2015, roč. 21, č. 2, s. 47-50. ISSN: 1211-4405
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Null and void termination of employment
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá aktuálním vývojem pracovního práva, který odpovídá nové úpravě soukromého práva. Konkrétně se jedná o otázku zdánlivého právního jednání, která v mnoha případech nahradila dosavadní konstrukci neplatnosti právního úkonu. Příspěvek pak hledá praktické cesty, jimiž lze řešit případy posuzované dosud v rámci řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru.
Abstrakt EN: The article looks at the latest developments in employment law, which corresponds to the new regulation of private law. Specifically, it is the question of nullity, which in many cases replaced the existing structure invalidity of legal acts. The article explores practical ways how to deal with cases of invalid termination of employment.
Klíčová slova

Zpět

Patička