Přejít k obsahu


British Legation in Prague and the Sudeten German Issue in Czechoslovakia in 1937

Citace:
NOVOTNÝ, L. British Legation in Prague and the Sudeten German Issue in Czechoslovakia in 1937. Nuova Rivista Storica, 2015, roč. XCIX, č. I, s. 227-250. ISSN: 0029-6236
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: British Legation in Prague and the Sudeten German Issue in Czechoslovakia in 1937
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie je založena na analýze nevydaných pramenů britské provenience a dokazuje, že rok 1937 znamenal důležitý přelom ve vnímání sudetoněmeckého problému ze strany britského vyslanectví v Praze. Jeho hlavní představitelé, vyslanec sir Basil Cochrane Newton a tajemník Robert Hadow dospěli k přesvědčení, že se československá vláda musí snažit o dohodu se Sudetoněmeckou stranou. Jednalo se o názorový posun oproti roku 1936, kdy legace vyzývala ke spolupráci Prahy se všemi německými stranami, tedy i aktivistickými.
Abstrakt EN: The presented study is based on the analysis of unpublished British sources related to the production of the British Legation in Prague, documenting that the year 1937 marked a change in the Legation’s view on Czechoslovakia. Its top representatives, Minister Sir Basil Cochrane Newton and Secretary Robert Hadow, increasingly leaned toward the conclusion that Prague had to reach an agreement with the Sudeten German Party. This was a clear shift in position compared to 1936 when the British Legation in Prague called more for negotiations with all Sudeten Germans, including activist parties.
Klíčová slova

Zpět

Patička