Přejít k obsahu


Psychometric properties of a modified Czech version of the children self-report Health-related quality of life measure for children with epilepsy (HRQoLCE)

Citace:
BRABCOVÁ, D., KRŠEK, P., KOHOUT, J., ZÁRUBOVÁ, J. Psychometric properties of a modified Czech version of the children self-report Health-related quality of life measure for children with epilepsy (HRQoLCE). Brno, 2014., ISBN: 978-80-244-4224-2,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Psychometric properties of a modified Czech version of the children self-report Health-related quality of life measure for children with epilepsy (HRQoLCE)
Rok vydání: 2014
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Pavel Kršek , Mgr. Jiří Kohout , Jana Zárubová
Abstrakt CZ: Významným faktorem, jemuž je věnována při léčbě osob trpících epilepsií stále větší pozornost, je tzv. kvalita života související se zdravím. Tato studie je věnována standardizaci 25položkové dětské verze dotazníku HRQoLCE jako vůbec prvního nástroje umožňujícího měřit kvalitu života u dětí trpících epilepsií v České republice. Standardizace se zúčastnilo 250 dětí ve věku 8-15 let. Bylo zjištěno, že dotazník vyžaduje v českém prostředí provedení významných modifikací založených na přechodu od nepřímých k přímým výpovědím a vypuštění dvou položek z původní verze. U modifikovaného dotazníku byla provedena explorativní faktorová analýza a zjištěna čtyřfaktorová struktura na rozdíl od pětifaktorové struktury v původní verzi. Modifikovaná česká verze dotazníku HRQoLCE vykazuje velmi dobré výsledky z hlediska vnitřní konzistence, test-retest reliability a konstruktové validity. Její silnou stránkou je jednoduchost a srozumitelnost, jež umožňuje využití i u dětí se sníženými kognitivními schopnostmi.
Abstrakt EN: Quality of life (QoL) is a crucial factor in the treatment of individuals suffering from epilepsy. We aimed to adapt the children's version of the CHEQOL-25 questionnaire to allow the QoL measurement in children suffering from epilepsy in the Czech Republic. The adaptation was conducted on a group of 250 children aged 8–15 years. It was found that the questionnaire required modification to fit the Czech pediatric population. Indirect questions were changed to direct questions, and two items were omitted from the original version of the questionnaire. The modified questionnaire was subjected to exploratory factor analysis, and a 4-factor structure was favored over the 5-factor structure of the original version. The modified Czech version of the CHEQOL-25 questionnaire displayed very good results with regard to internal consistency, test-retest reliability and construct validity. Its strength is its simplicity and charity which allows it to be used in children with impaired cognitive functions.
Klíčová slova

Zpět

Patička