Přejít k obsahu


Performance evaluation of LLC resonant full bridge DC-DC converter for auxiliary systems in traction

Citace:
BHAJANA, V. K., DRÁBEK, P., JÁRA, M. Performance evaluation of LLC resonant full bridge DC-DC converter for auxiliary systems in traction. Revue Roumaine des Sciences Techniques Serie Electrotechnique et Energetique, 2015, roč. 60, č. 1, s. 79-88. ISSN: 0035-4066
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Performance evaluation of LLC resonant full bridge DC-DC converter for auxiliary systems in traction
Rok vydání: 2015
Autoři: V.V.Subrahman. Kumar Bhajana , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Jára ,
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje vynikající výkon 8kW LLC rezonančního full mostu DC-DC konvertor, který využívá vysokofrekvenční transformátor pro pomocné napájení v trakční aplikace.Srovnání tvrdého spínání a přepínání napětí nulou (ZVS) z plné mostu DC-DC konvertor s spínací frekvenci 100 kHz je k dispozici. Spínací nulové napětí bylo dosaženo použitím vhodného LLC rezonanční síť. Provozní principy jsou ověřeny, analýza simulací, které jsou podporovány s experimenty na 8kW laboratorním prototypu včetně křivek účinnosti konvertoru podle obou podmínkách spínání
Abstrakt EN: This paper presents superior performance of 8kW LLC resonant full bridge DC-DC converter which uses a high frequency transformer for auxiliary power supply in traction applications. The comparison of hard switching and zero voltage switching (ZVS) of a Full bridge DC-DC converter with switching frequency of 100 kHz is provided. Zero voltage switching was achieved by employing the appropriate LLC resonant network. Operating principles are verified by, simulations analysis, which are supported with experiments on 8kW laboratory prototype including the converter efficiency curves under both switching conditions
Klíčová slova

Zpět

Patička