Přejít k obsahu


Magie v léčbě starověké Mezopotámie

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. Magie v léčbě starověké Mezopotámie. In Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 18 – 27. ISBN: 978-80-261-0330-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Magic in treatment in Ancient Mesopotamia
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje magii v terapeutické části léčebného procesu. Představuje praktiky, které se při léčbě často užívaly (vedle terapie farmaceutického a mechanického typu). Jedná se o množství technik, jejichž cílem bylo napomoci ozdravnému procesu za pomoci praktik zahánějících zlovolné síly, získávání přízně bohů či ochranných sil, komunikace s částmi těla nemocného a další. Obecně se jedná o terapii, která pomocí množství manuálních a orálních technik, volených zejména na základě sympatetického principu, jednala s méně prozkoumanými silami s cílem zvýšit jistotu pozitivního konečného výsledku – uzdravení osoby.
Abstrakt EN: This paper describes the therapeutic magic of the healing process. It presents the practices that were used frequently within the treatment (in addition to pharmaceutical and mechanical therapy). These are number of techniques which aim was help in the healing process using practices against malevolent forces, gaining the favor of the gods and protective forces, communication with the patient's body parts etc. Generally, magic was the therapy that used a number of manual and oral techniques, chosen mainly on the basis of the sympathetic principle, and acted with the less explored forces in order to increase certainty of a positive final result - healing of man.
Klíčová slova

Zpět

Patička